top of page

ADRINCLUSIVE

Inovativna i održiva turistička ponuda za ravnopravan pristup i socijalnu uključenost osoba s demencijom i osoba s padom kognitivnih sposobnosti u turističkim destinacijama Jadranskog mora.


VODEĆI PARTNER: Općina Brindisi

 

PARTNERI NA PROJEKTU: Novigrad, Zaklada Maratona Alzheimer, udruga Zdravi grad, AFAM Alzheimer Marche, Konzorcij društva „Romagna Tech“, Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj SDŽ.


PROGRAM: Program prekogranične suradnje Interreg  Italija – Hrvatska 2021. – 2027.


UKUPNI PRORAČUN PROJEKTA: 1.390,421,00 EUR


TRAJANJE PROJEKTA: 3.1.2024. – 30.8.2026. (30 mjeseci)

 

CILJ PROJEKTA: Projektom se promiče stvaranje inovativne, održive i inkluzivne turističke ponude na području Jadrana za osobe s demencijom i osobe smanjenih kognitivnih sposobnosti, jačanjem inovacija i transfera tehnologija u svrhu razvoja novih, prilagođenih usluga i rješenja pristupačnog turizma, stvarajući mrežu socijalnih i turističkih institucija za promociju prekograničnih turističkih aktivnosti koje su u mogućnosti generirati socijalno uključivanje u jadranskoj regiji.
Comments


bottom of page